قنات گوهرریز جوپار

قنات گوهر ریز یکی از فعال‌ترین قنات‌های جوپاراست که در دوره صفویه حفرشده و درمجموع با سه هزار و ۵۵۶ متر طول حدود ۳۳۰ هکتار اراضی آن منطقه را آبیاری می‌کند، این قنات بعد از تحمل بی‌مهری‌های فراوان در سال‌های اخیر اکنون موردتوجه مسئولین قرارگرفته است و خود را برای پیوستن به آثار جهانی آماده می‌کند.

امین ماهانی می‌گوید: پایگاه پژوهشی قنات گوهر ریز جوپار، در راستای ثبت جهانی این قنات ۱۹ شهریورماه با حضور نماینده یونسکو و مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان در نزدیکی مظهر قنات و شش مقسم افتتاح‌شده، که گامی مؤثر در جهت مطالعه، تحقیق و پژوهش و معرفی این قنات کهن‌سال و ناشناخته‌های درون آن است.

وی قنات را این‌گونه معرفی می‌کند: قنات گوهر ریز جوپار قدمتی ۷۵۰ ساله از دوران صفویه دارد و درمجموع با سه هزار و ۵۵۶ متر طول با ۱۲۹ حلقه چاه و در شش رشته با دبی آب ۶۰ لیتر در ثانیه حدود ۳۳۰ هکتار اراضی باغ شهر جوپار را آبیاری می‌کند و یکی از مزیت‌های این قنات تأمین آب آن از گسل است.

قنات گوهر ریز قلب یادگاری آناهیتا ملکه آب

با قدم نهادن بر اولین پله، حرکت به سمت قنات گوهر ریز قلب یادگاری از دوران آناهیتا ملکه آب آغاز می‌شود، حرکتی که از نور به‌سوی تاریکی زندگی‌بخش است و باز با نور پایان می‌یابد. پله‌ها را که به سمت پایین طی می‌کنیم جز سوسو نور اندک چراغ‌قوه و صدای ماهانی که مشغول توضیح دادن است چیزی وجود ندارد. نور چراغ‌قوه را که بر سطح زمین می‌اندازی زلالی آب و ماهی‌های کوچک آن پدیدار می‌شوند که فارغ از تاریکی و حضور مهمانان ناخوانده در آرامش مسیر خود را طی می‌کنند و ما هم همراه با این هارمونی به‌یادماندنی ۳۰۰ متر مسیری را در اعماق زمین طی می‌کنیم تا با خاطره‌ای وصف‌ناشدنی از حضوری در قلب قنات و آرامش آن پا به نور بگذاریم.

اطلاعات مدیریت

فوزیه فرحبخش 

تلفن :7-03432816504

داخلی 118

fooziehfarahbakhsh57[at]gmail[dot]com