قنات مون اردستان

قنات مون در اردستان واقع شده است. اردستان یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است. این شهر مرکز شهرستان اردستان است. شهر اردستان که در دامنه ناهموار و مرتفع در ابتدای منطقه ریگستان قرار دارد دارای شیب ملایمی است که تقریباً از جنوب به سمت شمال کشیده شده است و در نتیجه منطقه گذرگاه کلیه آب های زیرزمینی بخصوص آب های ناحیه علیا است که از وضع شیب زمین تبعیت می کند. شهر اردستان 1250 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و دارای 11 رشته قنات است و قنات مون نماینده ارزشمندی از قنات های این منطقه است. این قنات معروف ترین منبع آبدهی اردستان است که به واسطه دو طبقه بودن شهرت ویژه ای دارد. مون نام یکی از محلات هشتگانه اردستان است که قنات آن به همین نام شهرت یافته و محله را مشروب می سازد.​

تنها قنات دوطبقه ای که  تاکنون شناخته شده قنات محله مون شهر اردستان است. این قنات یکی از پیچیده ترین قنات های منحصر به فرد ایران است که برای حفر  آن مقنیان مبتکر و ورزیده چند شرط مهم را همواره در نظر داشته اند. اطمینان از وجود آب های زیرزمینی دائمی و کافی برای دو رشته قنات به شکل زیر و رو،  محاسبه  دقیق و ویژه در به دست آوردن شیب مناسب در هر دو قنات و ابتکار در بالاتر گرفتن طبقات آبده از مظهر آن ها به گونه ای صورت گرفته که پیوسته جریان یافتن آب قنات را موجب شده است. همچنین توجه به نوع خاک منطقه به گونه­ای که فاصله دو قنات با چنان دقت و ظرافتی در نظر گرفته شده که خاک هر دو قنات  از لحاظ سختی و نرمی معتدل باشد. جنس خاک این قنات از نوع خاک رس چسبنده خاصی است  که  شیرین طعم و خوش بوست که با کمی ریگ مخلوط شده و نوعی خاک با دوام و مرغوب است. مقنیان دریافته بودند که این خاک با آب حل نمی گردد و همین امر باعث عدم نفوذ آب قنات طبقه بالایی در قنات طبقه زیرین شده است.

 

اطلاعات مدیریت

جواد چهرراضی 

تلفن :03132648366

chehrazi [dot] javad [at] gmail [dot]com