حسین راعی 

( مدیر پایگاه میراث جهانی قنات ایرانی)

 • دکتری مرمت معماری، دانشگاه هنر اصفهان، 97-1392

        عنوان رساله: فهم و تقرب به مفاهيم حفاظت در مزارع مسکون تاریخی

 

طرح‌های پژوهشی ملی و بین‌المللی

 • مدیريت پروژه میراث جهانی قنات ایرانی، 1397

 • مدیريت پروژه میراث جهانی بیستون و همكاري با مؤسسه باستان شناسی آلمان در ایران. (DAI) . 97- 1390 

 • مدیريت پروژه میراث فرهنگی تاق بستان براي ثبت در فهرست میراث جهانی 97-1396

 • عضو هيأت راهبردی پایگاه‌های میراث ملی معبد آناهیتا و شهر تاریخی دره شهر، 1395

 • عضو هيئت علمی کنگره معماری و شهرسازی، استان کرمانشاه، 1395

 • عضو هيأت راهبردی پایگاه‌های میراث جهانی تخت سلیمان و باغ‌های تاریخی ایران، 1394

 • مدیريت فنی پروژه مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان، 90-1389

 • مديريت پروژه ميراث فرهنگي و گردشگري شهر تاريخي نياسر، 88 -1386

 

دوره‌های آموزشی و همایش‌های تخصصی ملی و بین‌المللی

 • سخنرانی و شرکت در همایش ملی مطالعه و شناخت باغهای تاریخی منطقه کاشان، دانشگاه کاشان،  1396

 • دوره اموزشی بین المللی مدیریت گردشگری پایدار در محوطه‌های میراث جهانی ایران، دفتر منطفه‌ای یونسکو، کرمانشاه، بیستون، 1395

 • سخنرانی و شرکت در چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، مازندران، دانشگاه مازندران، 1395

 • دوره آموزشیThe Capacity Building for Management Planing of World Heritage Site in iran، دفتر منطقه‌ای یونسکو، کاخ گلستان، 1395

 • دوره بین‌المللی ظرفیت سازی در مدیریت پایگاههای میراث فرهنگی ( فهرست موقت ثبت جهانی)، دفتر منطقه‌ای یونسکو، ماسوله، 1394

 • سخنرانی و شرکت در دوره تخصصی و آموزشی باغهای تاریخی ایران، دفتر امور پایگاههای میراث جهانی کشور، بیرجند، 1393

 • همایش ملی تخصصی و علمی پارسه و شوش، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 1393

 • سخنرانی و شرکت در کارگاه ملی تخصصی چالش‌های حفاظت و توسعه در منظر فرهنگی میمند، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 1392

 • سخنرانی و شرکت در همایش ملی دستاوردهای پایگاههای میراث جهانی کشور و ارائه پایگاه بیستون، 1392

 • دوره بازآموزی تجارب و آموزه های تخصصی مرمت تریینات وابسته به معماری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، 1389

 • دوره آموزشي بين‌المللی-Souv Period Report، مربوط به پایگاههای جهانی، دفتر منطقه ای یونسکو، تبریز، 1389

 • سخنرانی و شرکت در همايش ملي ميراث كشاورزي، پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور، 1389

 

دوره‌های تدریس

 • گروه مرمت و معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران، 94 تا 1392

سوابق اجرایی

مدیریت

 • مدیر پايگاه میراث جهانی قنات ایرانی، 1397 تاکنون

 • مدیر پايگاه میراث فرهنگی تاق بستان، 97-1396

 • مدیر پايگاه میراث جهانی بیستون، 97-1390 

 • معاون دفتر امور پایگاههای میراث جهانی، 95-1393

 • معاون ميراث فرهنگی اداره کل کرمانشاه،1390

 • مدير پايگاه ميراث فرهنگي و گردشگري شهر تاريخي نياسر، 88-1386

 

کارشناسی و نظارت

 • کارشناس ارشد و عضوکمیته تخصصی امور پایگاههای میراث جهانی حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، 97-1391

 • رییس دفتر فنی پروژه‌هاي میراث جهانی کشور، 94 تا 1392

 • مدیر فنی مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان، استان آذربایجان غربی،90-1389

 • ناظر فنی آثار میراث جهانی گنبد سلطانیه زنجان و پایگاههای پژوهشی استان مازندران،گیلان، مرکزی و قم،89-1388

 • ناظر اجرايي و فني مسجد جامع اصفهان، 1388

 • کارشناس ارشد پروژه ميراث فرهنگي و گردشگري ابیانه، 84 -1383

 • کارشناس فنی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران،82-1380

 سوابق علمی و پژوهشی

مقالات علمی- پژوهشی

1- راعی، حسین. (1396). «مزارع مسکون تاریخی به عنوان بخشی از منظر فرهنگی تاریخی نیاسر»، در: مجله علمی و پژوهشی مطالعات معماری ایران، دانشکده هنرو معماری، دانشگاه کاشان.

2- راعی، حسین، اصغر محمدمرادی و احمد صالحی کاخکی (1395). «آغازی بر فهم مزارع مسکون تاریخی در یزد»، در: مجله علمی و پژوهشی پژوهش‌های معماری اسلامی، دانشگاه علم و صنعت، سال چهارم، ش4، صص 19-1.

3- راعی، حسین . (1392).«صورت درخت زندگی بر روی سنگ مزارهای نیاسر»، در: دو فصلنامه علمی-پژوهشی طرح و نماد، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، دوره 5، ش 5، صص72-55

4- ـــــــــــــــ . (1390). «برج‌های دیدبانی، عناصر نو شناخته‌ای از نظام دفاعی حومه نیاسر کاشان»، در: مجله علمی و پژوهشی مرمت آثار و بافت‌های تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، سال دوم، ش4، صص 65-47.

5- ـــــــــــــــ . (1390). «بررسی و مطالعه برج-مقبره‌های قرن 8و9 ه.ق در مازندران نمونه موردی: معرفی مقبره شمس آل رسول آمل»، در:  فصلنامه علمی-پژوهشی مرمت آثار و بافتهای تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، سال اول، شماره 2، صص 89-75.

 

مقالات علمی ترویجی در مجلات و کنگره‌های معماری و شهرسازی

1- راعی، حسین. (1396). «در جستجوی مزارع مسکون اربابی در نیاسر»، در: مجموعه مقالات همایش باغهای تاریخی، دانشگاه کاشان، صص 251-230.

2- راعی، حسین و سیدمحمد بهشتی. (1395). «مزارع مسکون تاریخی در ایران؛ از آغاز تا دوره صفویه»، در: مجله علمی و ترویجی اثر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ش74، صص 22-1.

3- راعی، حسین. (1395). «مقدمه ای بر معرفی تناسبات موجود در مقابر قرن 8 و 9 مازندران»، در: مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان مازندران.

4- ـــــــــــــــ . (1395). «مستندنگاری کتیبه و نقش برجسته داریوش اول در پایگاه میراث جهانی بیستون»، در:  مجله میراث ملی، معاونت میراث فرهنگی سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور، ش 9، صص 16-13

5- ـــــــــــــــ . (1389). «مقدمه ای بر معماری مزارع در ایران»، در:  مجله میراث ملی، معاونت میراث فرهنگی سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور، سال اول، ش 4، صص 121-116

سایر مقالات

 • 1- راعی، حسین. (1385). «حفاظت از چارتاقي»، در: خبرنامه داخلي پايگاه ميراث فرهنگي و گردشگري شهر تاريخي نياسر، شماره 8.

2- ـــــــــــــــ . (1384). «ساخت و سازهاي امروز و معماري ديروز»، در:  روزنامه جام جم، 26 آذر.

3- ـــــــــــــــ . (1384). «مرمت و بازيابي هویت تاريخي شهر ( نمونه مورد بررسي: برج چالقاب نياسر) »، در:  خبرنامه داخلي پايگاه ميراث فرهنگي و گردشگري شهر تاريخي نياسر، شماره 2.

4- ـــــــــــــــ . (1384). «مرمت برج چالقاب نياسر»، در:  خبرنامه داخلي پايگاه ميراث فرهنگي و گردشگري شهر تاريخي نياسر، شماره 4.

 

تألیف کتاب

1- يادداشتهايي از آثار تاریخی ایران 2 (نياسرنامه)، 1396، انتشارات ایران نگار با همکاری معاونت میراث فرهنگی سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

2- مجموعه مقالات باستان شناسی بیستون،1393، انتشارات ایران نگار با همکاری پایگاه میراث جهانی بیستون

3- يادداشتهايي از آثار تاریخی ایران 1 ( ابيانه، یک روستا، یک محله، یک بنا) ، 1391 انتشارات ایران نگار.

 

 

 

 

  امین محبعلی

( مسئول پایش و نظارت)

کارشناسی مرمت بناها و بافتهای تاریخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان – 1387

 

 • عضو گروه تهیه طرح پایلوت گردشگری باغ شاه تا باغ فین کاشان به سرپرستی خانم مهندس برومندی 1387

 • مستند نگاری بافت فین کوچک کاشان به سرپرستی خانم مهندس برومندی- 1388

 • ناظر معاونت حفظ و احیا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور درپروژه مرمت مسجدجامع ساوه – 1388

 • همکاری با شرکت مهندسی تداوم معماری آریانا در تهیه طرح مرمت و احیای کوشک باغ اعتمادیه همدان- کارفرما: معاونت عمرانی شهرداری همدان – 1388 (سمت : سرپرست تیم میدانی و طراحی)

 • عضو گروه پروژه طراحی مرمت و احیای بانک تجارت (بانک شاهنشاهی) میدان امام خمینی تهران، کارفرما: بانک تجارت مشاور: شرکت عمارت خورشید – 1389

 • همکاری در پروژه مطالعات سازه های آبی تاریخی کشور، کارفرما: گنجینه ملی آب ایران – مشاور: شرکت مهندسین مشاور جویاب نو-1393-1389

 • عضو گروه پروژه تهیه طرح حفاظت و مرمت تیمچه امین الدوله غفاری بازار کاشان (سرپرست تیم میدانی و طراحی) کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان مشاور: مهندس محمد حسن محبعلی

 • عضو گروه پروژه تدوین اصول و مبانی مولفه های معماری ایرانی- اسلامی- کارفرما: مرکز تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی مشاور: مهندس محمد حسن محبعلی

 • سرپرست تیم طراحی و میدانی پروژه تهیه طرح حفاظت و مرمت منار زین الدین کاشان، کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان- مشاور: مهندس محمد حسن محبعلی - 1391

 • سرپرست تیم طراحی و میدانی پروژه تهیه طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سلیمان خان بازار تهران – کارفرما: اداره اوقاف استان تهران – مشاور : مهندس علی اکبر دهقان- 1392

 • آسیب شناسی و آسیب نگاری روستای تاریخی میمند- کارفرما: پایگاه میراث چهانی منظر فرهنگی تاریخی روستای میمند- 1392

 • کارشناس مرمت شرکت مهندسی باغ شهر پارس- 1393

 • همکاری با فصلنامه تخصصی بوم شناسی " بوم"- 1393 تا کنون

 • ناظر کارگاهی، مسئول تهیه گزارش مرمتی و عضو گروه طراحی و اجرایی طرح بزرگ و جامع مسجد امام خمینی بازار تهران- کارفرما : تولیت مسجد امام خمینی بازار تهران – مشاور : مهندس محمد حسن محبعلی – از 1394 تا کنون

 • سرپرست گروه مستند سازی و برداشت حیاط دوم سرای سلیمان خان بازار تهران – 1394

 • سرپرست تیم مستندسازی و برداشت امامزاده ملک خاتون- محله اتابک تهران- 1395

 • سرپرست تیم مستند سازیو تهیه احیا مجموعه تاریخی عبدل آباد ساوه- 1395

 • سرپرست تیم طراحی و میدانی، مستند سازی، طرح مرمت و استحکام بخشی مسجد شیخ ابولحسن اراک- 1397

 • سرپرست تیم میدانی مستند سازی بنای تاریخی هتل آبعلی – 1397

 • عکاسی با گرایش ابنیه تاریخی و طبیعت، زندگی اجتماعی – 20 سال

 • عضویت در اتحادیه عکاسان مطبوعاتی ایران

 • دارای مدرک دوره آموزشی بین المللی مرمت و استحکام بخشی بناهای تاریخی – کمیته بین المللی تحلیل و مرمت سازهای میراث معماری ایسکارسا- ISCARSAH-2018-TEHRAN

 

 • مطالعه و مستند سازی بافت با ارزش منطقه کن تهران- 1384

 • تهیه طرح مرمت و احیای ضلع شمالی مسجد جامع ساوه سال 1385

 • مطالعات، مستند سازی و آسیب شناسی بافت میرزا محمود و باغ پسته بک تهران – 1386

 • تهیه طرح حفاظت، مرمت و ساماندهی آثار باقی مانده در تپه نور سلطانیه – 1386

 • آسیب شناسی کیچه های روستای تاریخی میمند کرمان، کارفرما: خانم دکتر اشرفی مدیر پایگاه ثبت جهانی منظر فرهنگی و تاریخی روستای میمند- 1390

 • موسس و مدیر گروه مهندسی معماری و مرمت لنتو - 1395

 

 

 

 

 

 

 

  هاجر زینلی 

( مسئول برنامه ریزی و روابط عمومی)

فوق دیپلم،باستان شناسی،دانشگاه بوعلی سینا-1382

کارشناسی،باستان شناسی،دانشگاه آزاد واحد ابهر-1384

کارشناسی ارشد،مدیریت دولتی ،دانشگاه دهاقان-1392

کارشناسی ارشد،باستان شناسی هنر و تمدن اسلامی،دانشگاه هنر اصفهان-1397

 1. دوره آموزشی انگیزشی کارکنان،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان -1389

 2. دوره آموزشی 5 s،سازمان مدیریت و برنامه ریزی -1390

 3. دوره آموزشی آشنایی با باستان شناسی،دوره آموزشی آشنایی با باستان شناسی -1392

 4. دوره آموزشی آشنایی با باستان شناسی،اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان-1394

 5. دوره آموزشی آشنایی با حفاظت و مرمت اشیاء،اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان-1394

 6. دوره آموزشی آشنایی با نرم افزاراتوکد،اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان-1393

 7. دوره آموزشی آشنایی با نرم افزارicdl،اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان-1393

 8. دوره آموزشی آشنایی با نرم افزارphoto shop،فنی حرفه ای -1395

 9. دوره آموزشی آشنایی با همایش معماری و شهرسازی استان اصفهان،اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان-1392

 10. آشنایی با شهر اسلامی،شهرداری-1391

 11. دوره آموزشی سامد سامانه الکترونیکی دولت و مردم  ،دانشگاه اصفهان-1393

 12. دوره آموزشی مرمت با گروه ایسکارسا،تهران کاخ گلستان -1397

 13. دوره آموزش استارآپ،تهران پژوهشگاه-1397

 1. تدوین مدل نظام ارزشی شهروندان اسلامی شهر اسلامی،سمینار شهر اسلامی -1391

 2. بررسی اثرات کارایی مدیران بر عملکرد،مجله hrmars2016

 3. مسجد جامع اصفهان موزه کتیبه پادشاهان صفوی،کنگره معماری شهرسازی استان اصفهان -1395

 4. رویکرد خلاقه به هندسه در معماری اسلامی،کنگره معماری شهرسازی استان اصفهان-1395

 5. سیر تحول گچبری مسجد جامع عتیق،پایان نامه-1397

 1. بررسی شناسایی آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری شهرستان گلپایگان خوانسار فریدن فریدونشهر نطنز،اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان واحد ثبت آثار، سال 85-84
 2. عضو هیئت ایرانی ایتالیایی گروه ایزمئو مسجد جامع عتیق اصفهان،اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان  پژوهشکده باستان شناسی،سال 88-85
 3. راهنمای بنا سالهای 86 تا 96 به مدت 10 سال ستاد نوروزی،معاونت گردشگری ،سال 96-86
 4. مسئول تهیه پرونده های ثبتی شهرستان های فریدن وسمیرم به مدت 30 پرونده ثبیت،اداره کل : واحد باستان شناسی ،سال94-91
 5. کارشناس  باستان شناسی کوه آتشگاه مدرسه ملاحسن  ،اداره کل : واحد باستان شناسی،سال91-90
 6. کارشناس باستان شناسی آبراه سنگی مکشوفه کاخ چهلستون و ارائه طرح بازسازی آن،اداره کل : واحد باستان شناسی،سال 91-90
 7. تهیه ماتریس SWOT نقاط ضعف قوت و فرصت و تهذید خانه های تاریخی به دستور مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان،حوزه ریاست : بهره وری جهت رفع معضلات خانه های تاریخی ،سال92-91
 8. تهیه طرحهای محراب اولجایتو و آجر مهری های دوره ایلخانی ،پایگاه جهانی میدان امام ،سال90-89
 9. عضو دبیرخانه اجرایی چهارمین کنگره معماری شهرساری استان اصفهان،معاونت میراث فرهنگی ،96-95
 10. عضو شورای سیاست گذاری روستای ابیانه،معاونت میراث فرهنگی ،سال 96
 11. عضو هیئت راهبردی باستان شناسی استان اصفهان ،واحد باستان شناسی اداره کل ،سال 94-92
 12. عضو کمیته ارزیابی عملکرد و بهره وری استان اصفهان ،واحد ریاست،سال 96-95
 13. مدیر داخلی پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان ،پایگاه جهانی مسجد جامع اصفهان ،سال 96-93
 14. مسئول پیگیری جذب و اطلاعات و اعتبارات و پیگیری پروژه ها به مدت چهار سال متمادی،معاونت میراث فرهنگی،سال 96-92
 15. مسئول پیگیری اعتبارات طرحهای عمرانی معاونت میراث فرهنگی اداره کل،معاونت میراث فرهنگی،سال 94-92
 16. اجرای نمایشگاههای مختلف برگزار شده در سالهای اخیر کاخ موزه سعد آباد به مدت 2 سال ، سال 91. 92 از طرف معاونت میراث فرهنگی
 17. کارشناس باستان شناسی پروژه های مختاف شهری تپه اشرف و آران وبیدگل و کارشناس واحد باستان شناسی به مدت 4 سال متمادی،،میراث جهانی،سال 92-89
 18. کارشناس پایگاه جهانی میدان امام به مدت ا سال و تهیه موارد مختلف پژوهشی مرتبط با تهیه سند اصالت میدام امام ره مستند نگاری نقشه و مدارک موجود تهیه گزارشهای مختلف،میراث جهانی تهران،سال 90-89
 19. تهیه گزارشهای ادواری حفاظتی جهت ارائه به یونسکو،میراث جهانی،سال 95-94
 20. پیگیری جذب اعتبارات تجهیز و فصل هفتم سایر  پایگاه چهانی مسجد جامع عتیق اصفهان،میراث جهانی،سال 96-95
 21. مدیر داخلی پایگاه میراث جهانی قنات ایرانی،میراث جهانی،سال 97
 22. اموررسانه پایگاههای جهانی وروابط عمومی،امور پایگاهها،سال 98-97
 23. تنظیم گزارش ها ی عملکرد ونوروز،میراث جهانی قنات ایرانی ،سال 98-97
 24. عضو تیم اجرایی برگزاری همایشها ونشست های مرتبط با قنات ایرانی،میراث جهانی قنات ایرانی،سال 98-97

 

 

 

 

 

 

فاطمه قلی زاده 

( مسئول واحد اداری-مالی)

 

 

 

 

مرتضی نوراالهی

( مسئول واحد رفاهی)