قنات قاسم آباد و اکبرآباد بم

SAM_76729

قاسم آباد قناتی است که در روستای بروات از توابع بخش مرکزی، شهرستان بم در استان کرمان قرار دارد و از جمله قنات‌های ایرانی ثبت‌شده درمیراث جهانی یونسکو است.

طول این قنات ۲۳۰۰ متر است و تعداد ۵۰ میله چاه دارد. عمق مادرچاه این قنات ۴۴ متر و فاصلهٔ مظهر تا محل آن ۳۰۰ متر می‌باشد. دبی این قنات ۱۳۹ لیتر بر ثانیه است.

مالکان این قنات اهالی روستا می‌باشند و اراضی تحت کشت این قنات ۱۰۰ هکتار می‌باشد

اکبر آباد قناتی است که در روستای اکبرآباد از توابع بخش ریگان، شهرستان بم در استان کرمان قرار دارد و یکی از قنات‌های ایرانی ثبت‌شده درمیراث جهانی یونسکو است.

طول این قنات ۱۱۰۰ متر است و تعداد ۳۵ میله چاه دارد. عمق مادرچاه این قنات، ۷ متر و فاصلهٔ مظهر تا محل آن ۲۰۰ متر می‌باشد. دبی این قنات ۸ لیتر بر ثانیه است.

مالکان این قنات اهالی روستا می‌باشند و اراضی تحت کشت این قنات ۱۶ هکتار می‌باشد.

 

اطلاعات مدیریت

منیره ستارزاده

تلفن: 09214956715

mahi[dot]star5206[at]gmail[dot]com