سومین جشنواره گردشگری قنات قالی میمه

سومین جشنواره گردشگری قنات قالی میمه در یازدهمین المپیاد ورزش های بومی محلی استان اصفهان 31 مرداد ماه برگزار می شود.