رو نمایی از تارنمای تخصصی قنات ایرانی

رونمایی از تارنمای نخصصی قنات ایرانی در تاریخ 30 تیرماه با حضور مدیران و متخصصان این حوزه انجام شد وبا آدرس اینترنتی www.qanatirani.com قابل دسترس می باشد.