برگزاری جشنواره قنات و قالی میمه

جشنواره قنات و قالی میمه در 31 مردادماه برگزار شد. در حاشیه جشنواره قنات و قالی میمه مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان ،  معاون استاندار و مسئولین محلی از غرفه قنوات جهانی بخش میمه بازدید به عمل آوردند.

غرفه قنات جهانی میمه
برگزاری جشنواره