کتابنامه و انتشارات حوزه قنات ایرانی

 
سفرنامه آنتونی اسمیت،سال 1330 شمسی ، ترجمه محمود نبی زاده، نشر گسترده  

آنتونی اسمیت ،نویسنده، جانور شناس، مجری سریالهای مستند، یکی از ایران شناسان علاقه مند معاصر می باشد که تاکنون چندین کتاب ومجله مقاله درباره ایران نوشته است. کتاب ماهی کور سفید در ایران براساس یکی از سفرهای تحقیقاتی نویسنده که در سال 1951،به ایران نوشته شده وانگیزه اصلی این سفر اکتشافی که به ابتکار کلوپ اکسفورد نوشته شده، یافتن نوعی ماهی منحصر به فرد که ماهی کور نامیده می شود بوده است .

آنتونی اسمیت در کتابهای قدیمی می خواند که در آبروهای معابد باستانی ایران به ویژه معابد آناهیتا، ماهی سفید کوری زندگی می کند که در دنیا منحصر به فرد بوده که به اتفاق گروه اکتشافی به دنبال ماهی کور سفیدبسیاری از قنات ها وچشمه ها ورودخانه ها را مورد کاوش قرار می دهند، ولی موفق به یافتن آن نمی شوند .اما با پدیده شگفت آوری که به گفته اسمیت از ماهی کور سفید جالب تر بوده است آشنا می  گردند.اودر کاوشهای خود با سیستم قنات های ایران آشنا می شوند و تصمیم می گیرد چگونگی جاری شدن آب از عمق بیابانهای کویر کرمان از زمان حفر مادر چاه قنات تا جاری شدن آب از مظهر قنات و شیوه بهره برداری را مورد مطالعه قرار دهد.

علاوه برآن همراه گروه خود، وضعیت جغرافیایی منطقه، ویژگی های شمیایی خاک گیاه شناس مطالعه های رستنی های منطقه می پردازد واین کتاب در قالب سفرنامه  و در یازده فصل گرد آوری شده و مطالب مفیدی در زمینه جامعه شناسی مسایل اقتصادی،  جانور شناسی و وضعیت طبیعی وشیوه های آبیاری و ساختار شکل گیری قنات های منطقه کرمان ،در اختیار قرار می دهد

کتاب قنات قصبه یک اسطوره نوشته دکتر محمد حسین بابلی یزدی و همکاران 

قنات گوهرریز جوپار

 
کتاب گوهرریز گزارش قنات جوپار از لحاظ تاریخی اجتماعی ،سامانه تقسیم آب اعتقادات وباورها مالکین ودست اندر کاران قنات می باشد که مشخصات عمومی قنات مذکور را به خوانندگان معرفی می نماید وچراغی است برای کسانی که تصمیم دارند به تحقیقات در این حوزه بپردازند.